Městské muzeum Rýmařov

Archeologická sbírka

Obsahuje několik ucelených souborů a přesně stratifikovaných a lokovaných nálezů ze systematických, záchranných i předstihových výzkumů v Rýmařově a úzkém okolí (1. Hrádek, 2. Předměstská osada na Bezručově ulici, 3. Burgetův statek, 4. Hrad Strálek, 5. Zámek Janovice, 6. Středověký areál města Rýmařova, 7. Bartákova ulice), které proběhly od konce 60. do 90. let minulého století. 

Ukázkový obrázek

Historická sbírka

Je tvořena 34 oborovými podsbírkami obsahující převážně předměty v Rýmařově a na Rýmařovsku vyrobené či užívané nebo se jinak přímo vztahující k uvedené oblasti, pocházející z období 17.–21. století.

Ukázkový obrázek

Geologická sbírka

Obsahuje nerosty (mineralogické a petrografické vzorky) získané intenzivním geologickým průzkumem a důlní činností v oblasti Jeseníků od 50. do 90. let 20. století, respektive ze sbírek Geologického průzkumu v Rýmařově.

Ukázkový obrázek

Pozůstalost manželů Ottových

Sbírka se vztahuje především k plk. Karlu Ottovi (1910–1951), redaktorovi stanice Československého rozhlasu v Káhiře za 2. světové války. Jde o rozsáhlý soubor osobního charakteru (studijní dokumenty, soukromé dopisy, dopisy významných představitelů české kultury, průkazy atd.).

Ukázkový obrázek

Pozůstalost Marie Kodovské 

Sbírka se vztahuje k osobnosti významné rýmařovské inzitní básnířky a art brut výtvarnice Marie Kodovské (1912–1992). Jedná se o rozsáhlý soubor autorčiny písemné pozůstalosti (básnické dílo, dokumenty, korespondence aj.), fotografický materiál a část jejího výtvarného díla (kresby, koláže, ilustrace aj.).

Ukázkový obrázek